Filozófiánk

babolygó

nophoto_thumbnail

Gyermekképünk

A Babolygó Magánóvoda programja abból az alapvetésből indul ki, hogy minden ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény. Megilletik az alapvető emberi és szabadságjogok. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését veleszületett és környezeti adottságok együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségeltei vannak.

A gyermek felfogásunk szerint eredendően érdeklődő, nyitott, vágyik az önkifejezésre és környezetének felfedezésére, megértésére. Alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. A Babolygó Magánóvodában a nevelés gyermekközpontú, teret adunk annak, hogy a gyermeki személyiség kibontakozhasson, a mi felelősségünk az ehhez megfelelő környezet megteremtése. Óvodánk otthonosságot, biztonságot és egészséges környezetet biztosít a gyerekeknek.

nophoto_thumbnail

Pedagógiai programunk

A Babolygó Magánóvoda pedagógiai programjának központi eleme az önállóság és a kreativitás. Meggyőződésünk, hogy ezek kulcsfontossággal bírnak a nevelési folyamatban, hogy a gyerekeket körülvevő számtalan információ, eszköz és választási lehetőség erőforrássá válik-e az életükben, amikkel változatosan tudnak egy probléma megoldásához közelíteni, megvalósítani egyéni és közösségi céljaikat. Ezen folyamatot a szabad játék támogatja leghatékonyabban, mint a gyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, minden gyermek elemi pszichikus szükséglete.

Ennek megfelelően játékos formában valósulnak meg az óvodai élet mindennapos tevékenységei: manuális, alkotó tevékenységek; mese, drámajáték, bábjáték, vers, mondókázás, énekes játék, környező világ tevékeny megismerése és sok mozgás a tornateremben és a szabadban. Mindezeken túl a Babolygó Magánóvodában a gyerekeknek lehetőségük van részt venni Hevér Zsófia táncpedagógus kreatív mozgás foglalkozásain; úszásoktatáson külső helyszínen.

nophoto_thumbnail

Pedagógusaink

Úgy gondoljuk, hogy egy egészséges gyerek, ha harmonikus környezetben, bátorító támogatás mellett növekedhet, önállóan képessé válik mindarra a feladatra, ami az iskolában várni fog rá. A Babolygó Magánóvoda pedagógusai, szakértő módon nyomon követik az óvodások testi, lelki, mentális, szociális fejlődését, s ahol elakadást látnak, lehetőség szerint organikusan, differenciáltan segítik őket a továbblépésben. Amennyiben szükésgesnek látják megfelelő szakemberrel működnek együtt (logopédus, gyógytornász, fejlesztő pedagógus, pszichológus, nevelési tanácsadó).

Ennek megvalósítása érdekében vegyes életkorú csoportjaink kis létszámúak, a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok amellett hogy szakmailag képzettek, személyes kompetenciáikban is kiemelkedőek, hiszen modellt jelentenek a gyerekek számára. Szeretetük, megerősítésük, stabilitásuk megalapozza a gyerekek kiegyensúlyozott mindennapjait, egymás iránti elfogadását. Ez utóbbit a Babolygó Magánóvodában zajló érzelmi és szociális nevelés kiemelt feladatának tekintjük, mivel a jelen társadalmi és kulturális környezet sok kihívást mér a felnövekvő generációra is. Szeretnénk mi is – a családokkal összhangban – kiemelni a gyerekeket körülvevő sokszínűség jelentőségét, értékességét.

nophoto_thumbnail

Környezet

Célunk, hogy a Babolygó Magánóvoda szellemisége példaértékű legyen mások számára. Mind az épület kialakításánál, mind az óvodai tevékenységek szervezésében elsődleges szempont a környezettudatosság és a fenntarthatóság. Ennek megfelelően berendezési tárgyaink, játékaink újrahasznosíthatóak, illetve újrahasznosítottak, szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Az épület a közelmúltban energetikai felújításon esett át, ezzel egyidejűleg tágas, világos, esztétikus, korszerű belső teret alakítottunk ki, hogy a Babolygó Magánóvoda méltó színhelye legyen az emlékezetes óvodai éveknek.